Plaas Besoek: Sasol Secunda Beesplaas

16/06/2020

Daan and team at Sasol Secunda

Ons het 'n besoek gaan aflê by Daan Loock en sy span by die "Secunda Sunfuels Operation" beesplaas en kudde in Junie 2020. Die plaas is basies rondom the Sasol Secunda fabriek geleë. Daan en sy span monitor en rapporteer oor verskillende natuur en ekologiese projekte in en rondom the Sasol fabriek. Daan het 'n opmerkende passie vir beesboerdery, maar is heelwaarskynlik meer bekend vir sy navorsings werk oor die Tierboskat populasie teen die Sasol fabriek.

Lees gerus meer oor hierdie interessante navorsing hier:

Produksie het alles te doen met data!

Terug na ons bees storie...Daan en sy span bestuur die beeskudde al vir omtrent 20 jaar. Hulle benadering behels 'n intense fokus op die verbetering van produksie doeltreffendheid. Die oppervlak (plaas) behels omtrent 3000 hektaar en die kudde bestaan uit 500 tot 600 koeie. Daar word geboer met Bovelder beeste en heelwat verbeteringe is gemaak met sleutel statistieke oor die jare soos kalwings persentasie wat nou konstant 94% of meer is. Selfs gesoute boere sukkel om hierdie persentasie bo 85% te kry.

Nog meer interessant is die analise van gewigte. Sodra die koei kalf, word beide sy en haar kalfie geweeg, en dan weer op speen datum. Hierdie kalf-koei verhouding (indeks) word gebruik om 'n kudde gemiddeld te bepaal en enige "swak" presteerders (beide kalf en koei) word uitgeskuif na 'n aparte groep en later verkoop of laat slag.

Die idee is om hierdie indekse aanhoudend te verbeter en sodoende die totale kudde se produksie op 'n aanhoudende basis.

Ander uitdagings op die plaas sluit in veld bestuur om oorbeweiding te vermy, bestuur van die plaas se oorhoofse kostes om 'n wins te verseker en ander normale sakes wat op enige plaas te vinde is.

Die miljoen dollar vraag

Produseer hierdie kudde op sy maksimum? Of is daar veranderinge wat nog steeds gemaak kan word om produksie te verbeter?

Ek en Daan het hierdie vrae lank bespreek op die dag en ook oor die telefoon. Die antwoord lê in in ons "CattleProduction.org.za" doelwit: Om produksie te meet op baie plase, eerstens op 'n "totale" vlak (totale kudde produksie). Sodra hierdie data beskikbaar is vir baie plase sal mens data kan vergelyk en analises kan doen oor die verskille tussen plase en kuddes. Die kriteria wat produksie beinvloed, en dus een boer meer doeltreffend maak as 'n ander, kan slegs gevind word in die detail.

Dit is amper onmoontlik vir een boer om hierdie antwoorde te kry op sy eie. Daar is net te veel veranderlikes waarmee hy/sy sal moet eksperimenteer oor baie jare. Selfs na dekades, sal dit nog steeds vir so 'n boer moeilik wees om te bepaal of hy/sy by optimum produksie is op sy plaas, selfs al doen hy/sy baie dinge reg (optimaal), is die vraag nog steeds of daar nie aannames gemaak is oor al die tyd wat nog steeds uitgedaag moet word nie.

As voorbeeld hiervan het Dr. André Mentz vir 2 jaar ge-eksperimenteer met die idee om kalwer te speen op 13 maande ouderdom, in plaas van die traditionele 6-7 maande ouderdom. Een van die resultate was dat die dragtigheids persentasie van sy koeie aansienlik verbeter het sienende die koeie onder heelwat minder druk was. Die totale produksie per jaar van die hele kudde het baie goed vergelyk met die data van die vorige jare. 'n Goeie voorbeeld van 'n eeue oue tradisie wat uitgedaag kan word met syfers. So wat is die beste benadering? Wel, meer statistiek (data) is nodig om 'n finale besluit te kan maak.

Hierdie bring my by my finale punt na ek 'n koue winter oggend saam met Daan spandeer het: Maatstaf ("Benchmarking")! (sien die Wikipedia definisie hier)

"Benchmarking" is nou 'n algemene woord in die vervaardigings sektor. Maar tot en met die tagtiger jare was dit elke man vir homself (in die vervaardigings wereld). Later is daar selfs die "Global Benchmarking Network" gestig (lees meer). In basiese terme is maatstaf meting ("benchmarking") bloot 'n proses waar volgens produksie data vergelyk word met die doel om standaarde en prosesse te verbeter. As iemand rees 'n produk daar buite suksesvol vervaardig, hoekom sal mens dan die wiel herontwerp? Leer van uit hul ondervinding en pas dit toe in jou eie fabriek.

"CattleProduction.org.za" is niks meer as 'n maatstaf ("benchmark") vir die ekstensiewe, kommersieële, beesproduksie wereld nie. Ons doel en hoop is om elke boer daar buite te help om produksie te meet en te verbeter, deur data en analise met mekaar te deel.

U verskaf die data, ons vergelyk en analiseer dit, en sodoende leer ons almal om beter produsente te word.

Manus Mentz

Production

"Tell me how you will measure me and I will tell you how I will behave" 

Join this project and become an informed commercial cattle producer. 
JOIN NOW