Ons help kommersiële beesboere met die meet en verbetering van produksie

Hoe meet mens beesproduksie

Deur produksiedata te kollekteer van baie kommersiële beesplase, en dit te stoor in 'n sentrale databasis, kan ons insig verskaf!  Insig om beter besluite te maak, verbeteringe aan jou eie beesoperasie aan te bring en jou benadering en denkwyse met die van baie ander boere te vergelyk.  Uiteindelik kan 'n mens by mekaar leer en sodoende 'n beter kommersiële beesboer word. Om sukses te behaal in beesboerdery is nie maklik nie, maar deur 'n onafhanklike maatstaf, produksie, kan 'n boer strewe na aanhoudende verbetering.

Wat is beesproduksie?

Produksie kan ook beskryf word as uitset. Produksiedoeltreffendheid word gemeet as uitset oor inset ('n verhouding). Die doelwit van enige produksieproses is om die verhouding te optimaliseer. Enige verbetering in produksiedoeltreffendheid moet met 'n visie van langtermyn volhoubaarheid gepaard gaan, anders sal die proses uitgedien raak.  In 'n komplekse produksieproses soos 'n beesplaas, is 'n holistiese benadering van kardinale belang om sodoende alle aspekte van die proses, en die natuur, in ag te neem.
John Foster Dulles
"The measure of success is not whether you have a tough problem to deal with, but whether it is the same problem you had last year."
Dr Andre Mentz books

Sluit aan by 'n droom wat in die 70's begin het

Dr. André Mentz het in die 1970's 'n projek begin by die Vaalharts Navorsingstasie - om produksie per hektaar te meet en die faktore wat hierdie maatstaf beinvloed na te vors. Hy het besluit om 'n kommersiële beesboer te word en bevind hom self in die 80's en 90's in Namibie waar hy hierdie maatstaf en navorsing voortsit op sy eie plaas.  Hy skryf en publiseer verskeie boeke oor hierdie onderwerp en sy bevindinge.  Sy filosofie, en dekades se ondervinding in kommersiële beesboerdery, is die grondslag vir hierdie projek en databasis.

Hoekom moet beesproduksie gemeet word?

Hoekom sal 'n boer enigiets anders wil meet?  Die meting van produksie (oor die algemeen, of per hektaar) is algemeen in vele landboubedrywe, soos mielie-en hoenderboerdery.  Om dit verder te vereenvoudig met betrekking tot beesboerdery, oorweeg die eindresultaat.  Wat koop die verbruiker?  'n Kruisskyf byvoorbeeld!  En hy/sy betaal daarvoor in gewig (prys per kg).  'n Kommersiële beesboer verkoop beeste tipies aan 'n slagpale.  Hy word betaal in gewig (en gradering). Deur produksie jaar na jaar te meet formuleer 'n boer 'n oorkoepelende maatstaf van sy doeltreffendheid op sy plaas. Hy kan dus ingeligte besluite maak om sy doeltreffendheid te verbeter!  'n Kommersiële beesplaas is dus niks meer as 'n fabriek met verskeie faktore wat die produksie opbrengs (doeltreffendheid) beinvloed.  Die meting van 'n plaas se uitset (oor inset) is dus die fondasie van 'n beesboerdery se sukses-maatstaf.  En dit is maklik om te doen!

Wie kan baat by hierdie projek?

Enige ekstensiewe, kommersiële, beesboer ongeag:
Hoeveel beeste daar op jou plaas is
Hoe groot jou plaas is
Hoe gevorderd of hoeveel ondervinding jy het
Watter ras jy mee boer

Wat gaan u kry?

Toegang tot 'n aanlyn-sisteem waar u die gewigte van u beeste kan inlees
Verslae en grafieke van u eie produksie data in 'n sinvolle en praktiese formaat sowel as verslae en grafieke van al die ander boere in die databasis - met die nodige analise en verwerking van inligting
Terugvoering vanaf plaas besoeke - wat doen boere reeds, wat werk goed en wat kan mens leer bymekaar
Gereelde nuusartikels met advies en gevallestudie
'n Jaarlikse geskenk pakkie ter waarde van ongeveer R1000

Produksie

"Wys my hoe jy my meet en ek wys jou hoe ek sal reageer"

Sluit aan by hierdie projek en deel in die informasie om 'n ingeligte beesboer te word
SLUIT AAN